Zespół

mgr Kamila Mazurek – Otto

Certyfikowany terapeuta Metody Tomatis®
Pedagog specjalny
Terapeuta integracji sensorycznej
Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
Terapeuta ręki w zakresie integracji sensorycznej

Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Posiada kwalifikacje  do przeprowadzania diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach edukacyjnych, realizujących Wczesne Wspomaganie Rozwoju. 

Posiada kwalifikacje do kompleksowego wspomagania rozwoju/wczesnej interwencji małego dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonego niepełnosprawnością oraz dziecka o zaburzonym rozwoju. Ukończyła I stopień VIT (Wideotrening Komunikacji) oraz I stopień elementów metody Werbo – Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. 

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny, Domu Dziecka, przedszkolach terapeutycznych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Ukończyła  liczne kursy uzupełniające m. in. twórcze warsztaty plastyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, Szkolenie dla Ekspertów IV Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności „Destination Imagination” oraz szkolenie z elementów muzykoterapii w Cognitus Centrum Szkoleń. Ukończyła certyfikowany kurs Terapii Ręki w teorii Integracji Sensorycznej oraz kurs w Fundacji „Okno” – „Obserwacja Kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym”.

Brała udział w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI. Stale się rozwija i podnosi swoje kwalifikacje. Jest  terapeutą przetwarzania słuchowego Metodą Tomatisa®, wpisanym na listę certyfikowanych specjalistów Metody Tomatisa® na oficjalnej stronie www.tomatis.com .

mgr Magdalena Piotrowska

Pedagog specjalny
Terapeuta integracji sensorycznej
Terapeuta TUS
Terapeuta ręki

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej  na kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku  Integracja Sensoryczna w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz Pedagogikę Terapeutyczno – Leczniczą. 

Brała udział w kursach takich jak Certyfikowany Kurs Terapii Ręki, Trening Umiejętności Społecznych, Sensoplastyka, ABC Autyzmu. Swoje doświadczenie w pracy dziećmi i młodzieżą zdobywała m. in. pracując w Przedszkolach Terapeutycznych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Aktualnie pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 78 w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

mgr Paulina Rak

Logopeda
Neurologopedia
Teolog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Teologii Kultury oraz Studiów Podyplomowych z Logopedii na UKSW w Warszawie.  Swoją pracę dyplomową poświęciła diagnozie wczesnych objawów autyzmu.  Na stanowisku pomocy nauczyciela, brała udział we wszystkich zajęciach grupowych prowadzonych przez psychologów, pedagogów i logopedów m.in. Trening Umiejętności Społecznych , Muzykoterapia , zajęcia prowadzone metodą Knill,  grupowe zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczne realizowane według podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Absolwentka  studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. 

Jej największą pasją jest muzyka, kocha śpiew, jak sama mówi muzyka pomaga przełamywać bariery, pomaga w trudnych chwilach, poprawia nastrój. Ćwiczenia muzyczne, zwłaszcza wokalne, mają pozytywny wpływ na usprawnienie aparatu artykulacyjnego oraz budowanie swobodnej wypowiedzi. Kilka lat współpracowała z chórem akademickim,  od dziecka brała udział w różnych konkursach muzycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Doskonali głos,  uczestnicząc w zajęciach z improwizacji wokalnej.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała m.in. na stanowisku pomocy nauczyciela, w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach. 

Weronika Marczak

Psycholog

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Przedszkolu a także Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i doskonalących.

W swojej pracy terapeutycznej korzysta ze sprawdzonych technik dedykowanych dzieciom i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi. W pracy z dzieckiem kieruje się podejściem holistycznym, skupia się na relacji z dzieckiem, współpracę z rodzicami a także innymi specjalistami uczestniczącymi we wspieraniu rozwoju dziecka. Do każdego z młodych pacjentów podchodzi indywidualnie, prowadząc zajęcia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. W pracy terapeutycznej stara się wydobyć naturalny potencjał dziecka, jego kompetencje, kształtować mocne strony i pewność siebie.

Aleksandra Urman

Psycholożka

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym w Szkole Psychoterapii Dialog.

Ukończyła I stopień TSR w Centrum Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach, staż w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci, staż kliniczny organizowany przez NZOZ Psychomedic, a także szkolenie w zakresie „Terapia dzieci ze spektrum autyzmu”, „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” oraz „ Szkolenie wprowadzające do ADOS-2”.

Od początku moja droga zawodowa skupiała się na pracy z dziećmi. Przygodę w pracy z najmłodszymi rozpoczęłam pracując jako psycholożka w przedszkolu, gdzie miałam możliwość obserwowania dzieci na poszczególnych etapach jego rozwoju. Obecnie zajmuje się terapią dzieci, które doświadczają trudnych emocji, niskiego poczucia własnej wartości, a także braku motywacji. Pracuję z dziećmi w spektrum autyzmu prowadząc terapię indywidualną oraz treningi umiejętności społecznych.

Szczególnie istotne w pracy terapeutycznej jest dla mnie zbudowanie bezpiecznej przestrzeni, w której w formie zabawy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka towarzyszę mu w rozwoju emocjonalno-społecznym.

Staram się nieustannie rozwijać oraz podnosić własne kompetencje poprzez udział w różnorodnych stażach oraz kursach.

mgr Adrianna Schmalenberg

Psycholog

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła szkolenia w zakresie „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna” prowadzone przez fundację Pomoc Autyzm, “Agresja i inne trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu” organizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Cognitus oraz “Autyzm i zespół aspergera diagnoza i terapia” prowadzone przez Centrum Rozwoju i Terapii INDYGO.

Praktyki odbywała w Centrum Terapii Autyzmu – SOTIS, a dalsze doświadczenie zdobywała w przedszkolach specjalnych, terapeutycznych jako psycholog i terapeuta grupy, prowadziła indywidualne konsultacje psychologiczne z dziećmi i rodzicami. W swojej pracy stawia na otwarty dialog, indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka i bliską współpracę z rodzicem. Stale podnosi swoje kwalifikacje i kształci się w zakresie psychologii i pracy z dziećmi.

mgr Patrycja Kubat

Fizjoterapeuta
(w szczególności zajmuje się fizjoterapią w zakresie wad rozwojowych postawy dzieci i młodzieży)

Absolwentka Fizjoterapii ukończonej w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie Swoje doświadczenie zdobywała podczas staży i praktyk w: Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 339 w Warszawie, Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, MIRAI Clinic w Otwocku, Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II w Polanicy Zdrój, LUX MED Onkologia- Centrum Rehabilitacji, Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

Podczas pracy z pacjentem wykorzystuje techniki: masażu, mobilizacji stawowej, ćwiczeń, stretching, elementy terapii PNF oraz terapii czaszkowo krzyżowej a także elementy terapii SI. Do każdego pacjenta dostosowuje indywidualny, holistyczny plan terapii.

Prywatnie, poza fizjoterapią znajduje radość w kolekcjonowaniu płyt winylowych oraz w dbaniu i kolekcjonowaniu egzotycznych roślin.

Mgr Zosia Skoczek

Dogoterapeuta
Arteterapeuta
Nauczyciel jogi

Nazywam się Zosia Skoczek, ukończyłam studia magisterskie na kierunku Edukacja Artystyczna z Arteterapią na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Aktualnie, jestem studentką na kierunku Relaksacja i Joga na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. 

Razem z moim pieskiem – Uną  stanowimy zespół i realizujemy się w pracy z drugim człowiekiem. Osobiście bardzo lubię obserwować i wspierać rozwój dużych i małych ludzi. Wiecznie głodna Una, uwielbia pracę z ludźmi, kocha robić sztuczki oraz chętnie bierze udział w zabawach aktywizujących. Zawsze z dużym zaangażowaniem towarzyszy mi w pracy.

Jako zespół zdobyłyśmy uprawnienia potwierdzone certyfikatem w fundacji Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom. Prywatnie pasjonuję się jogą i uważnością. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte na wyjazdach wakacyjnych oraz w szkołach, wszystko czego się nauczę staram się wykorzystywać w pracy z drugim człowiekiem. Razem z Uną gorąco zapraszamy na nasze zajęcia!