Zespół

mgr Kamila Mazurek – Otto

Certyfikowany terapeuta Metody Tomatisa®
Pedagog specjalny
Terapeuta integracji sensorycznej
Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
Terapeuta ręki w zakresie integracji sensorycznej

Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Posiada kwalifikacje  do przeprowadzania diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach edukacyjnych, realizujących Wczesne Wspomaganie Rozwoju. 

Posiada kwalifikacje do kompleksowego wspomagania rozwoju/wczesnej interwencji małego dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonego niepełnosprawnością oraz dziecka o zaburzonym rozwoju. Ukończyła I stopień VIT (Wideotrening Komunikacji) oraz I stopień elementów metody Werbo – Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. 

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny, Domu Dziecka, przedszkolach terapeutycznych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Ukończyła  liczne kursy uzupełniające m. in. twórcze warsztaty plastyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, Szkolenie dla Ekspertów IV Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności „Destination Imagination” oraz szkolenie z elementów muzykoterapii w Cognitus Centrum Szkoleń. Ukończyła certyfikowany kurs Terapii Ręki w teorii Integracji Sensorycznej oraz kurs w Fundacji „Okno” – „Obserwacja Kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym”.

Brała udział w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI. Stale się rozwija i podnosi swoje kwalifikacje. Jest  terapeutą przetwarzania słuchowego Metodą Tomatisa®, wpisanym na listę certyfikowanych specjalistów Metody Tomatisa® na oficjalnej stronie www.tomatis.com .

Karina Komasa

Psycholog
Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Absolwentka psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe ,,Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 r.ż.’’ na SWPS oraz studia podyplomowe ,,Przygotowanie pedagogiczne’’ w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyła również liczne szkolenia i kursy m.in: Poradnictwo psychologiczne, Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych, Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spectrum autyzmu, Pierwsza pomoc psychologiczna, Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym – narzędzia VB -MAPP / PEP, Mutyzm wybiórczy z podstawami alternatywnych sposobów komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym, Diagnozowanie dysleksji rozwojowej, Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3, Jak sobie radzić z zachowaniami trudnymi u uczniów ze spektrum autyzmu, Jak pracować z echolalią u dzieci z ASD.

W poradni Stacja Reakcja zajmuje się psychoterapią indywidualną i terapią psychologiczną.

mgr Magdalena Piotrowska

Pedagog specjalny
Terapeuta integracji sensorycznej
Terapeuta TUS
Terapeuta ręki

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej  na kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku  Integracja Sensoryczna w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz Pedagogikę Terapeutyczno – Leczniczą. 

Brała udział w kursach takich jak Certyfikowany Kurs Terapii Ręki, Trening Umiejętności Społecznych, Sensoplastyka, ABC Autyzmu. Swoje doświadczenie w pracy dziećmi i młodzieżą zdobywała m. in. pracując w Przedszkolach Terapeutycznych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Aktualnie pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 78 w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

mgr Paulina Rak

Logopeda
Neurologopedia
Teolog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Teologii Kultury oraz Studiów Podyplomowych z Logopedii na UKSW w Warszawie.  Swoją pracę dyplomową poświęciła diagnozie wczesnych objawów autyzmu.  Na stanowisku pomocy nauczyciela, brała udział we wszystkich zajęciach grupowych prowadzonych przez psychologów, pedagogów i logopedów m.in. Trening Umiejętności Społecznych , Muzykoterapia , zajęcia prowadzone metodą Knill,  grupowe zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczne realizowane według podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Absolwentka  studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. 

Jej największą pasją jest muzyka, kocha śpiew, jak sama mówi muzyka pomaga przełamywać bariery, pomaga w trudnych chwilach, poprawia nastrój. Ćwiczenia muzyczne, zwłaszcza wokalne, mają pozytywny wpływ na usprawnienie aparatu artykulacyjnego oraz budowanie swobodnej wypowiedzi. Kilka lat współpracowała z chórem akademickim,  od dziecka brała udział w różnych konkursach muzycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Doskonali głos,  uczestnicząc w zajęciach z improwizacji wokalnej.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała m.in. na stanowisku pomocy nauczyciela, w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach. 

Weronika Marczak

Psycholog

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Przedszkolu a także Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i doskonalących.

W swojej pracy terapeutycznej korzysta ze sprawdzonych technik dedykowanych dzieciom i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi. W pracy z dzieckiem kieruje się podejściem holistycznym, skupia się na relacji z dzieckiem, współpracę z rodzicami a także innymi specjalistami uczestniczącymi we wspieraniu rozwoju dziecka. Do każdego z młodych pacjentów podchodzi indywidualnie, prowadząc zajęcia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. W pracy terapeutycznej stara się wydobyć naturalny potencjał dziecka, jego kompetencje, kształtować mocne strony i pewność siebie.

MGR Aleksandra Urman

Psycholog

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym w Szkole Psychoterapii Dialog.

Ukończyła I stopień TSR w Centrum Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach, staż w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci, staż kliniczny organizowany przez NZOZ Psychomedic, a także szkolenie w zakresie „Terapia dzieci ze spektrum autyzmu”, „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” oraz „ Szkolenie wprowadzające do ADOS-2”.

Od początku jej droga zawodowa skupiała się na pracy z dziećmi. Przygodę w pracy z najmłodszymi rozpoczęła pracując jako psycholog w przedszkolu, gdzie miała możliwość obserwowania dzieci na poszczególnych etapach  rozwoju. Obecnie zajmuje się terapią dzieci, które doświadczają trudnych emocji, niskiego poczucia własnej wartości, a także braku motywacji. Pracuje z dziećmi zmagającymi się z różnego rodzaju zaburzeniami m.in. spektrum autyzmu, ADHD oraz z dziećmi, których rozwój przebiega harmonijnie. Prowadzi terapię indywidualną oraz Trening Umiejętności Społecznych. Swoje doświadczenie zdobywała z przedszkolach ogólnodostępnych jak i terapeutycznych, prywatnych  gabinetach psychologicznych dla dzieci i młodzieży.

Szczególnie istotne w pracy terapeutycznej jest dla Pani Aleksandry zbudowanie bezpiecznej przestrzeni, w której w formie zabawy i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,  towarzyszy w rozwoju emocjonalno-społecznym.

Stara się nieustannie rozwijać oraz podnosić własne kompetencje poprzez udział w różnorodnych stażach oraz kursach uzupełniających i szkoleniach.

Mgr Roma Szymczyk

Psycholog
Terapeuta TUS

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia – ze specjalnością kliniczną w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Certyfikowany praktyk metod Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach: „Kid’s Skills – Dam Radę” oraz „I’m Proud of You – Jestem z Ciebie Dumny”. Terapeuta w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych TUS.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobyła w przedszkolach integracyjnych i międzynarodowych – pracując z dziećmi  w normie rozwojowej, oraz mającymi różnorakie zaburzenia i trudności rozwojowe. Aktualnie pracuje na stanowisku psychologa i terapeuty w przedszkolu integracyjnym w Warszawie, prywatnych gabinetach dla dzieci i młodzieży.

W swojej pracy stosuje skuteczne metody zgodne z aktualną wiedzą naukowa. Wykorzystuje techniki podążające za dzieckiem i skupione na jego potrzebach. Swoje działania opiera na relacji z pacjentem, kierując się indywidualnym podejściem do każdej jednostki. 

Pracuje na zasobach i mocnych stronach dziecka. 

Stosuje podejście holistyczne współpracując z rodzicami i specjalistami z różnych dziedzin. W gabinetach Stacja Reakcja zajmuje się indywidualną terapią psychologiczną dzieci i młodzieży oraz grupowym treningiem – TUS.

Stale poszerza swoje kompetencje poprzez liczne kursy i szkolenia. 

mgr Adrianna Schmalenberg

Psycholog

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła szkolenia w zakresie „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna” prowadzone przez fundację Pomoc Autyzm, “Agresja i inne trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu” organizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Cognitus oraz “Autyzm i zespół aspergera diagnoza i terapia” prowadzone przez Centrum Rozwoju i Terapii INDYGO.

Praktyki odbywała w Centrum Terapii Autyzmu – SOTIS, a dalsze doświadczenie zdobywała w przedszkolach specjalnych, terapeutycznych jako psycholog i terapeuta grupy, prowadziła indywidualne konsultacje psychologiczne z dziećmi i rodzicami. W swojej pracy stawia na otwarty dialog, indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka i bliską współpracę z rodzicem. Stale podnosi swoje kwalifikacje i kształci się w zakresie psychologii i pracy z dziećmi.

mgr Patrycja Kubat

Fizjoterapeuta
(w szczególności zajmuje się fizjoterapią w zakresie wad rozwojowych postawy dzieci i młodzieży)                                Terapeuta integracji sensorycznej

 

Absolwentka Fizjoterapii ukończonej w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie Swoje doświadczenie zdobywała podczas staży i praktyk w: Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 339 w Warszawie, Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, MIRAI Clinic w Otwocku, Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II w Polanicy Zdrój, LUX MED Onkologia- Centrum Rehabilitacji, Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

Podczas pracy z pacjentem wykorzystuje techniki: masażu, mobilizacji stawowej, ćwiczeń, stretching, elementy terapii PNF oraz terapii czaszkowo krzyżowej a także elementy terapii SI. Do każdego pacjenta dostosowuje indywidualny, holistyczny plan terapii. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach oraz szkoleniach z zakresu fizjoterapii. W gabinetach Stacja Reakcja zajmuje się fizjoterapią dzieci i młodzieży oraz integracją sensoryczną.

Prywatnie, poza fizjoterapią znajduje radość w kolekcjonowaniu płyt winylowych oraz w dbaniu i kolekcjonowaniu egzotycznych roślin.

Mgr Zosia Skoczek

Dogoterapeuta
Arteterapeuta
Nauczyciel jogi

Nazywam się Zosia Skoczek, ukończyłam studia magisterskie na kierunku Edukacja Artystyczna z Arteterapią na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Aktualnie, jestem studentką na kierunku Relaksacja i Joga na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. 

Razem z moim pieskiem – Uną  stanowimy zespół i realizujemy się w pracy z drugim człowiekiem. Osobiście bardzo lubię obserwować i wspierać rozwój dużych i małych ludzi. Wiecznie głodna Una, uwielbia pracę z ludźmi, kocha robić sztuczki oraz chętnie bierze udział w zabawach aktywizujących. Zawsze z dużym zaangażowaniem towarzyszy mi w pracy.

Jako zespół zdobyłyśmy uprawnienia potwierdzone certyfikatem w fundacji Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom. Prywatnie pasjonuję się jogą i uważnością. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte na wyjazdach wakacyjnych oraz w szkołach, wszystko czego się nauczę staram się wykorzystywać w pracy z drugim człowiekiem. Razem z Uną gorąco zapraszamy na nasze zajęcia!