Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna opiera się na specjalnych ćwiczeniach i metodach dobranych odpowiednio do potrzeb i możliwości danego Pacjenta. Podstawowym zadaniem terapii jest stymulowanie mowy w celu właściwego porozumiewania się z otoczeniem. Zajęcia logopedyczne polegają na korygowaniu nieprawidłowej wymowy w sferze fonetycznej, leksykalnej czy gramatycznej.

Zaplanowane cele terapeutyczne osiągane są dzięki indywidualnemu podejściu do każdego przypadku, uwzględniając przy tym jego zainteresowania. Podczas ćwiczeń wykorzystujemy zmysły, utrwalając prawidłową wymowę głosek. Logopeda poza standardowymi kartami pracy, wykorzystuje wiele kreatywnych i rozwojowych aktywności – malowanie, śpiew, lepienie czy nawlekanie, tworząc terapię w miłej atmosferze.

Zajęcia z logopedą obejmują pracę nad:

– zaburzeniami funkcji fizjologicznych (oddychanie, połykanie, pozycja spoczynkowa),

– opóźnieniami rozwoju mowy o różnym podłożu – ORM,

– wadami wymowy i artykulacji,

– zaburzeniami mowy i komunikacji,

– płynnością mowy.

Podstawą terapii neurologopedycznej jest wspólna zabawa terapeuty z dzieckiem, opierająca się na obserwacji możliwości i umiejętności dziecka oraz wychwytywaniu trudności i zaburzeń funkcji językowych. Prowadzimy zajęcia dla dzieci w normie rozwojowej oraz z posiadającymi diagnozę (Zespół Aspregera, Spektrum Autyzmu, Alalię, Dyslalię, Afazję, Dysfazję oraz różnorodne wady genetyczne).

Każdą terapię poprzedza konsultacja logopedyczna, podczas której neurologopeda przeprowadza szczegółowy wywiad i odpowiada na nurtujące pytania rodziców. Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia pracy z małym Pacjentem. Rzetelna diagnoza pomaga podjąć właściwe, a tym samym efektywne działanie terapeutyczne. Dzięki wykorzystaniu sprawdzonych metod i środków, opracowujemy najbardziej optymalny program terapii.