Dogoterapia

Pies przyuczony do terapii powinien charakteryzować się odpowiednimi cechami. Do najważniejszych należy zaliczyć: opanowanie, niski poziom wyrażania emocji, posłuszeństwo. Psy terapeuci muszą charakteryzować się stosunkowo małą wrażliwością, bardzo dużą tolerancją i brakiem chęci do dominacji oraz zminimalizowaną agresją.

Podczas terapii realizujemy cele m.in. rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poszerzenie słownika, poprawa aktywności ruchowej, wzrost kompetencji społecznych,  stymulacja dotykowa.  Poprzez dogoterapię możemy również:

 • przełamywać lęk;
 • rozwijać funkcje poznawcze;
 • stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację,  orientację przestrzenną;
 • rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • stymulować pracę mięśni poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych;
 • budować poczucie własnej wartości, pewności siebie;
 • otwierać na świat;
 • podnosić aktywność, uczyć samodzielności, odpowiedzialności;
 • rozwijać spontaniczną aktywność;
 • motywować i mobilizować do podejmowania działań;
 • uczyć właściwych postaw w stosunku do zwierząt;
 • uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psami.

Sam kontakt z psem, głaskanie jego miękkiej sierści wpływa pozytywnie na dzieci, pozwala obniżyć poziom stresu i uspokaja, wycisza. Dzieci w kontakcie ze zwierzęciem uczą się empatii, współpracy i cierpliwości, pracują także nad koncentracją, a wszystko to robią świetnie się bawiąc! Pies bierze udział w zabawie jako Pomocnik Terapeuty i w wyniku jego udziału wzrasta motywacja do wykonania ćwiczeń u dziecka. Dobieramy sposób pracy do możliwości dzieci.

Zachęcamy  pasjonatów psich aktywności  do udziału w emocjonujących zajęciach.