Fizjoterapia dla dzieci i młodzieży

Ten rodzaj wsparcia świadczony w placówce Stacja Reakcja skierowany jest do najmłodszych członków rodziny.
Fizjoterapeuta dziecięcy jest specjalistą, który indywidualnie dostosowuje terapię do potrzeb i stanu zdrowia oraz wieku
małych pacjentów.

Wady postawy u dzieci i młodzieży to jeden z najczęściej występujących problemów na różnym etapie
ich rozwoju. Naszym celem jest zaproponowanie takich działań, aby zapobiegać ich tworzeniu i nasilaniu się, co może
mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie narządów wewnętrznych, czyli skutkować pogorszeniem stanu zdrowia.
Przy tego typu trudnościach kluczowe znaczenie ma regularny wysiłek fizyczny. Dlatego nasz fizjoterapeuta dziecięcy
realizuje zajęcia z zestawami różnych ćwiczeń ruchowych, masażu, zabawy integracyjnej, jak również stosuje elementy
pracy z powięzią.

Podejmowane przez niego działania mają przede wszystkim kształtować prawidłową, pozbawioną wad
postawę u dzieci i młodzieży oraz ich ogólny rozwój ruchowy. Celem jest także zapobieganie kompensacjom i
eliminowanie nieprawidłowości w rozwoju motorycznym.

Jak można radzić sobie z wadami postawy u dzieci i młodzieży?

Nieprawidłowe wygięcie kręgosłupa ku tyłowi (kifoza), przodowi (lordoza), bądź jego skrzywienie trójpłaszczyznowe (skolioza), jak również płaskostopie (obniżenia się sklepienia stopy) to najczęściej występujące wady postawy. Prawidłowa ocena tego
rodzaju problemów, z jakimi borykają się dzieci czy młodzież wymaga fachowej wiedzy. W przypadku zaobserwowania u
nich niepokojących objawów pomocna może się okazać wizyta, na której fizjoterapeuta dziecięcy to zweryfikuje i – jeśli
zajdzie taka konieczność – dobierze odpowiedni plan terapeutyczny. Zaproponowany proces pozwoli na normalizację
warunków fizycznych adekwatnych do etapu rozwojowego, wieku i schorzenia.

Dzięki nim, Wasi najmłodsi mają szansę na poprawę swojej kondycji czy świadomej kontroli motorycznej. Zajęcia z fizjoterapeutą
dziecięcym pozwalają również na lepsze poznanie własnego ciała, rozluźnienie mięśni nadmiernie napiętych, a
wzmocnienie tych, co są osłabione.