Metoda Tomatisa®

Możemy dobrze słyszeć, lecz źle słuchać” Alfred Tomatis

Metoda Tomatisa

Na czym polega Metoda Tomatisa?

Metoda Tomatisa to specjalistyczny program służący do stymulacji neurosensorycznej, który wspiera rozwijanie uwagi słuchowej, poprawia zdolności w zakresie poznawczym, motorycznym i emocjonalnym. Opiera się ona na unikalnej technologii, która modyfikuje dźwięk i muzykę, aby stymulować korę mózgową. Z uwagi na to, że ucho jest jednym z najważniejszych narządów percepcji, metoda Tomatisa® skutecznie wpływa na aktywność układu nerwowego. Opiera się na integracji sensorycznej oraz neuroplastyczności mózgu – oznacza to zdolność mózgu do zmiany swojej struktury i działania pod wpływem doświadczeń i otoczenia. Według najnowszych badań, niezależnie od wieku, w hipokampie powstają nowe komórki nerwowe, a ich połączenia mogą się zmieniać. Jest to doskonałe uzupełnienie innych metod terapeutycznych i pedagogicznych, jest skierowana do dzieci, dorosłych oraz osób starszych z nieprawidłowościami z zakresu neurologii.

Elektroniczny efekt bramkowania zastosowany w Metodzie Tomatisa® pozwala na skuteczną mobilizację mięśni kosteczek słuchowych ucha środkowego. Działanie to stymuluje aktywność mózgu, co sprzyja zakresowi skupienia uwagi i wybiórczości uwagi. Mózg jest zainteresowany tym, co się dzieje, więc uruchamia się mechanizm równowagi i poprawia się odbiór informacji. Podczas procesu treningowego mózg znajduje się w stanie wysokiego skupienia. Podczas treningu uwagi słuchowej słucha się muzyki za pomocą specjalnych słuchawek Tomatisa® Infinite. Tradycyjnie przekazują dźwięk przez powietrze (przewodnictwo powietrzne) i kość (przewodnictwo kostne).

Alfred Tomatis, lekarz otolaryngolog i foniatra, opublikował 14 książek oraz liczne artykuły, w których odkrył związek między słuchem a głosem. Im bardziej upośledzony jest słuch, tym gorsza jest jakość głosu. Alfred Tomatis poświęcił całe swoje życie na rozwijanie tej metody, w swoich badaniach, sformułował trzy podstawowe „prawa Tomatisa®”:

 1. Głos wydaje tylko dźwięki odbierane przez ucho.

 2. Modyfikacja słuchania powoduje natychmiastowe zmiany wokalne.

 3. Stosowanie Metody Tomatisa® przez odpowiedni czas pozwala długoterminowo poprawić jakość wydawanych dźwięków, dźwięków mowy.

Dla kogo przeznaczona jest terapia?

 • dzieci z trudnościami w nauce
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • dzieci oraz osób starszych z problemami koncentracji uwagi
 • dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, sensomotorycznymi (zaburzenia koordynacji, równowagi, napięcia mięśniowego, praksji)
 • dzieci z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią
 • dzieci, dorosłych z autyzmem
 • dzieci, dorosłych z problemami radzenia sobie ze stresem
 • dorosłych zawodowo pracujących głosem
 • dzieci, dorosłych, którzy chcą uczyć się języków obcych, jako forma wspomagania

Metoda Tomatisa® Warszawa Wawer może być stosowana równolegle z innymi formami wsparcia, innymi terapiami.

Obszary zastosowania Metody Tomatisa®

Uwaga jest zdolnością do świadomej selekcji i zwracania uwagi na wybrane przez nas bodźce lub konkretne myśli. To gotowość i czujność pozwalają mózgowi odbierać informacje. Zaburzenia uwagi u dzieci i dorosłych to trudności z koncentracją na zadaniu.

Głos – sposób, w jaki analizujemy i odbieramy dźwięki z otoczenia, warunkuje zdolność do ich powtórzenia. Dźwięk naszego własnego głosu, przekazywany jest do ucha za pośrednictwem kostnym – czyli poprzez drgania kości czaszki, który potem analizowany jest przez nasz mózg. Między uchem, mózgiem i głosem istnieje ciągła wymiana informacji. Gdy w naturalnym sprzężeniu zwrotnym następują zakłócenia – zaburzeniu ulega uwaga słuchowa oraz głos – wpływa to na rytm, barwę i natężenie głosu, czego skutkiem może być – niechęć do wypowiadania, komunikowania się, zaburzona jest płynność wypowiedzi, trudności artykulacyjne, utrata kontroli głosu. Metoda Tomatisa® ma na celu odtworzenie prawidłowego funkcjonowania połączeń między uchem, mózgiem a głosem.

Mowa – Terapia Tomatisa® jest bardzo przydatna dla osób z opóźnieniami w mówieniu. Świadome posługiwanie się głosem może wpływać na zdolność mówienia, tzw. świadomość fonologiczna.

Uczenie się – Terapia Tomatisa poprzez użycie dźwięku mającego w naturalny sposób zaskoczyć mózg, oddziałuje na plastyczność mózgu. Ułatwia to przyswajanie wiedzy, poprawia kompetencje szkolne. Metoda Tomatisa pozwala uczniom m.in.z: dysleksją, na rekompensatę trudności w uczeniu się poprzez korzystanie z innych sieci neuronów.

Koordynacja i motoryka – ucho, oprócz tego, że jest jednym z ważniejszych narządów zmysłu w naszym ciele, jest również narządem ruchu. W uchu wewnętrznym znajduje się również przedsionek, który ma za zadanie informować mózg o najmniejszym nawet ruchu naszego ciała, oraz ma bardzo duże znaczenie dla koordynacji i motoryki. Trudności z koordynacją i motoryką mogą mieć związek z układem przedsionkowym i przejawiać się z opóźnieniami w rozwoju ruchowym , takimi jak – chodzenie, bieganie, obustronna koordynacja ruchowa, skakanie, utrzymywanie równowagi czy pionowej pozycji itp. Terapia przetwarzania słuchowego Metodą Tomatisa®, kładąc nacisk na przekazywanie niskich i rytmicznych dźwięków, oddziaływuje bezpośrednio na przedsionek i pozytywnie wpływa na napięcie mięśniowe, motorykę, koordynację, prawidłową postawę ciała.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – zgodnie z najnowszą hipotezą, u osób ze spektrum autyzmu, neurony lustrzane, które są rozmieszczone w różnych obszarach mózgu, nie są w stanie działać w prawidłowy sposób. Są one istotne w rozumieniu działań, zamiarów i emocji innych ludzi. Dzięki nim planujemy ruchy, odczuwamy empatię, przewidujemy działania, mają znaczenie w interakcjach społecznych. W trakcie Metody Tomatisa® oddziałujemy bezpośrednio na neurony lustrzane, wspomagając rozwijać zdolności komunikacyjne, poznawcze, zdolności do interakcji, aby ułatwiać funkcjonowanie osobom ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, zespołem Downa.

Przyswajanie języków obcych – dziecko, w trakcie rozwoju uczy się swoistego kodu dla języka, jaki go otacza. Każdy język, jest przede wszystkim zespołem specyficznych dźwięków i rytmów – pewnego rodzaju muzyką. Nakładają się na nie pozostałe elementy językowe. W trakcie Metody Tomatisa®, terapeuta, dobierając specjalne programy, stosuje techniki ułatwiające przyswajanie danego języka, którego się uczymy.

Metoda Tomatisa a autyzm

Autyzm jest zaburzeniem neurologicznym, które wpływa na zdolność jednostki do komunikowania się i nawiązywania relacji z innymi. Jest zauważalny już we wczesnym dzieciństwie, a jego objawy mogą obejmować problemy z mową, komunikacją niewerbalną, interakcjami społecznymi i zachowaniem. Metoda Tomatisa, będąca terapią słuchową, została z powodzeniem zastosowana jako jedna z metod wspomagających terapię dla osób z autyzmem. Dzięki swojemu unikalnemu podejściu do stymulacji mózgu za pomocą dźwięku, metoda ta może pomóc w poprawie zdolności komunikacyjnych, rozwoju mowy, interakcji społecznych i innych aspektów funkcjonowania jednostek z autyzmem.

Podczas sesji terapii metodą Tomatisa, osoba z autyzmem słucha specjalnie przefiltrowanej muzyki przez specjalne słuchawki. Muzyka ta jest zaprojektowana tak, acby stymulować konkretną część mózgu znaną jako “układ przedsionkowo-ślimakowy”, który jest odpowiedzialny za wiele funkcji, w tym procesy słuchowe, równowagę i koordynację. Uważa się, że poprzez stymulację tego obszaru mózgu, terapia Tomatisa może pomóc poprawić integrację sensoryczną, która często bywa problemem u osób z autyzmem. Chociaż ta metoda nie jest lekiem na autyzm, wielu specjalistów uważa ją za cenne narzędzie, które może pomóc osobom z tym zaburzeniem w poprawie jakości życia.

Metoda Tomatisa a problemy z nauką

Trudności z nauką często wynikają z problemów z przetwarzaniem informacji, a w szczególności z przetwarzaniem słuchowym. Metoda Tomatisa koncentruje się na poprawie integracji sensorycznej i przetwarzania słuchowego, co ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego uczenia się. Poprzez specjalnie zaprojektowane programy słuchowe, terapia ta może pomóc w regulacji rytmu, synchronizacji i organizacji informacji sensorycznych. W rezultacie, dzieci i dorosłe mogą doświadczyć poprawy w czytaniu, pisaniu, zrozumieniu mówionego języka, a nawet w zdolności do skupienia uwagi i koncentracji.

Chociaż metoda Tomatisa nie jest “cudownym lekarstwem” na wszystkie problemy z nauką, jest uznawana za skuteczne narzędzie wspierające tradycyjne metody nauczania. W połączeniu z innymi strategiami edukacyjnymi, terapia ta może znacząco poprawić zdolności uczenia się, poprawić samoocenę i zwiększyć ogólną satysfakcję z nauki.

Metoda Tomatisa a koordynacja ruchowa, słuch i mowa

Metoda Tomatisa, poprzez użycie dźwięków o różnej częstotliwości, stymuluje układ przedsionkowy w mózgu, który jest odpowiedzialny za równowagę i koordynację ruchową. Ta forma stymulacji może poprawić zdolności motoryczne, szczególnie u osób z zaburzeniami rozwoju, takimi jak dyspraksja czy zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jako terapia słuchowa, metoda ta ma też istotny wpływ na poprawę zdolności słuchowych, takich jak percepcja dźwięku, zdolność do lokalizacji źródła dźwięku, a także przetwarzanie i rozumienie słów mówionych.

Dodatkowo, metoda Tomatisa ma znaczny wpływ na rozwój i poprawę mowy. Przetwarzanie słuchowe jest fundamentalne dla tych procesów. Poprzez stymulację odpowiednich obszarów mózgu, metoda ta może prowadzić do poprawy artystykulacji, płynności mowy i zrozumienia języka. Jest to szczególnie ważne dla dzieci z opóźnieniami w rozwoju mowy czy innymi zaburzeniami językowymi.

Dlaczego warto zapisać się na terapię przetwarzania słuchowego w Stacji Reakcji?

W naszych gabinetach Stacja Reakcja w Wawrze, używamy jedynie najnowszego pod względem technologicznym, certyfikowanego sprzętu na licencji TOMATIS DEVELOPPMENT S.A. a nasi terapeuci ukończyli specjalistyczne, intensywne szkolenia z zakresu Metody Tomatis® dla dzieci młodzieży oraz osób starszych. Firma TDSA czuwa nad odpowiednim stosowaniem tej metody w zakresie technicznym oraz merytorycznym, zgodnie z odpowiednimi normami, bierze udział w badaniach klinicznych we współpracy z uniwersytetami i centrami badań o międzynarodowej renomie.

 

Dobry dostęp do naszej placówki powoduje fakt, iż znajdujemy się w dzielnicy, do której doskonały dojazd mają mieszkańcy warszawskiej  dzielnicy Wesoła a także z Otwocka i Józefowa. Bliskość stacji  PKP Międzylesie oraz ul. Patriotów, powoduje szybkie dotarcie z sąsiedniej Pragi Południe, a nowa Południowa Obwodnica Warszawy umożliwia bezproblemowy dojazd z Mokotowa i Wilanowa. 
 
Dodatkowo, terapia dzieci i młodzieży jest naszą pasją, co sprawia, że z łatwością nawiązujemy kontakt z pacjentami oraz ich rodzicami.

Cennik usług:

Zapisz się na wizytę!
tel. 536 801 437