Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i rodziców

Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży

Wspieramy dzieci i młodzież na różnych etapach ich rozwoju. Spotkania odbywają się  w formie indywidualnych konsultacji z dzieckiem/rodzicem. Poprzez odpowiedni  plan spotkań Psycholog jest w stanie pracować z dziećmi niwelując/łagodząc różnorodne trudności. Wspomagamy Podopiecznych zarówno w normie rozwojowej jak i poza nią. Pracujemy indywidualnie z dziećmi, które posiadają diagnozę – Spektrum Autyzmu, Zespół Aspergera, ADHD – ale  wspieramy również dzieci, które mają tymczasowe kłopoty – zachowania depresyjne, symptomy uzależnienia od komputera i gier, rozwód rodziców, kłopoty z rówieśnikami, objawy osamotnienia, niska samoocena/motywacja. Prowadzimy konsultacje wychowawcze/wspierające dla rodziców.

Zapraszamy dzieci, które mają już diagnozę, ale też jeśli rodzice obserwują problemy rozwojowe u swoich pociech.

Spotkania opierają się głównie na zabawie i rozmowie z dzieckiem, bacznej obserwacji jego zachowania podczas zajęć. W ten sposób budowane jest zaufanie między dzieckiem a Terapeutą w atmosferze komfortu oraz poufności.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbywa się z rodzicem, ma na  celu poznanie i zrozumienie problematyki danego dziecka poprzez wywiad, zebranie podstawowych danych dotyczących rodziny, funkcjonowania dziecka w środowisku społecznym, historii rozwojowej dziecka.

Kolejne spotkania (już wyłącznie z dzieckiem). Spotkania mają na celu poznanie funkcjonowania dziecka, wspólną zabawę, obserwację. Dziecko ma tez możliwość zobaczenia jak czuje się w kontakcie z terapeutą. Liczba spotkań, ustalana z psychologiem, zależy od rodzaju i stopnia nasilenia trudności występujących u dziecka.

Spotkanie konsultacyjne/podsumowujące z samym rodzicem ma na celu omówienie spotkań konsultacyjnych. Jest to również przestrzeń na pytania rodziców.  Terapeuta może również dopytać o treści, które pojawiły się w kontakcie z dzieckiem, udziela wskazówek co do dalszego diagnozowania czy postępowania z dzieckiem.