Terapia ręki

Jest to usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców czyli tzw. motoryki małej.

Podstawowymi nieprawidłowościami, jakie może zauważyć rodzic, nauczyciel u dziecka są:

  • niechęć dziecka do podejmowania i uczenia nowych czynności ruchowych w obrębie dłoni, problemy z planowaniem ruchów palcami;
  • trudności w koordynacji obu rąk podczas manipulowania przedmiotami;
  • nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego u dzieci w wieku szkolnym;
  • niski poziom graficzny pisma, wolne pismo;
  • trudności w chwytaniu drobnych przedmiotów;
  • trudności w wykonywaniu czynności samoobsługowych (ubieranie, zapinanie suwaków, guzików, samodzielne posługiwanie się sztućcami);
  • niechęć do wykonywania prac plastycznych;
  • nieprawidłowe  napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych.

Terapia ręki uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (powiązanie precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy). Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb, sprawności oraz zainteresowań każdego dziecka.