Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to indywidualne zajęcia dla dzieci, które przejawiają nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym – trudności i opóźnienia w nauce, zaburzenia w zachowaniu.

Głównym założeniem terapii pedagogicznej jest stymulacja ogólnego rozwoju zdolności poznawczych, percepcyjno-motorycznych i emocjonalnych. Wynikiem odpowiednio prowadzonej terapii może być pozbycie się lęków i niechęci do podejmowania działań oraz podniesienie samooceny i zwiększenie pewności siebie u dziecka.

Pedagog pracuje w oparciu o szereg oddziaływań na dziecko w zakresie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i zachowań społecznych. Podstawą całego procesu jest zabawa, co sprawia, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w terapii, nie zauważając jej terapeutycznego działania.


Na zajęcia z pedagogiem zapraszamy dzieci, przejawiające:

  • problemy z czytaniem,
  • problemy z pisaniem,
  • brak koncentracji,
  • problemy z matematyką.

A także dzieci, u których występują:

  • ryzyko dysleksji,
  • problemy grafomotoryczne,
  • niechęć do nauki,
  • wycofanie i nieśmiałość.