Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalizowany proces, który ma na celu wspieranie rozwoju i uczenia się dzieci, które zmagają się z różnymi problemami, takimi jak nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym, trudności i opóźnienia w nauce, czy zaburzenia w zachowaniu. Jest to terapia skrojona na miarę, która zaspokaja unikalne potrzeby każdego dziecka, biorąc pod uwagę jego indywidualne siły i słabości.

Terapia pedagogiczna jest koncentruje się na stymulacji ogólnego rozwoju zdolności poznawczych, percepcyjno-motorycznych i emocjonalnych dziecka. Celem jest pomoc dziecku w pokonaniu trudności, z jakimi się boryka, i stworzenie mu warunków do pełnego wykorzystania swojego potencjału. Przez odpowiednie podejście do terapii, pedagog może pomóc dziecku w pozbyciu się lęków i niechęci do podejmowania działań, a także podnieść jego samoocenę i zwiększyć pewność siebie.

W praktyce terapia pedagogiczna obejmuje szeroki zakres oddziaływań, zaczynając od pracy nad motywacją dziecka, poprzez rozwijanie umiejętności nabywania i przyswajania wiedzy, a kończąc na wspieraniu zdolności do integracji i zachowań społecznych. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa zabawa, która jest podstawą całego procesu. Dzięki temu, dzieci chętnie uczestniczą w terapii i często nie zdają sobie sprawy z jej terapeutycznego działania.

Zajęcia z pedagogiem są dedykowane dla dzieci, które przejawiają różne trudności, takie jak problemy z czytaniem, pisaniem, brakiem koncentracji czy problemami z matematyką. Pedagog może także pomóc dzieciom, u których występuje ryzyko dysleksji, problemy grafomotoryczne, niechęć do nauki czy tendencje do wycofania i nieśmiałości. Przez indywidualne podejście i skoncentrowanie się na potrzebach każdego dziecka, terapia pedagogiczna może pomóc dzieciom przekształcić te trudności w sukcesy.


Na zajęcia z pedagogiem zapraszamy dzieci, przejawiające:

  • problemy z czytaniem,
  • problemy z pisaniem,
  • brak koncentracji,
  • problemy z matematyką.

A także dzieci, u których występują:

  • ryzyko dysleksji,
  • problemy grafomotoryczne,
  • niechęć do nauki,
  • wycofanie i nieśmiałość.