Aktualności

Co to jest trening słuchowy Tomatisa® ?

Metoda Tomatisa

Alfred Tomatis – twórca metody, francuski otolaryngolog i foniatra, opracował sposób przywracania umiejętności efektywnego słuchania. Tomatis poświęcił całe swoje życie na doskonalenie tej metody, która bazuje na specjalistycznych sesjach – treningach słuchowych, w trakcie których, głos lub wyselekcjonowane utwory muzyczne są przetwarzane, dzięki czemu w sposób naturalny stymulują mózg i sprzyjają rozwijaniu zdolności w zakresie słuchowym, motorycznym, emocjonalnym oraz poznawczym. Zmiany te są możliwie dzięki tzw. neuroplastyczności – czyli predyspozycji tkanki mózgu do tworzenia nowych połączeń nerwowych pod wpływem odpowiednich i powtarzających się bodźców słuchowych. Alfred Tomatis jest uważany za pioniera w zakresie rozwoju neuronauki a stworzona przez niego metoda znana i ceniona przez naukowców we współczesnym świecie.

W celu uzyskania najefektywniejszych rezultatów, pełna terapia powinna składać się z 3 sesji słuchowych opartych na odpowiednich programach, dobranych indywidualnie do każdego pacjenta – w oparciu o odpowiednie narzędzia, testy, kwestionariusze, ocena psychomotoryczna oraz zdefiniowane cele i oczekiwania. Każda z sesji to cykl odpowiednio dobranych i filtrowanych utworów muzycznych. Modulowana muzyka zadziała na mózg usprawniając między innymi umiejętność słuchania. Z czasem wprowadzane są elementy pracy z własnym głosem. Czas trwania każdej sesji słuchowej opracowany jest na 14 dni i odtwarzany przy pomocy najnowszego, licencjonowanego sprzętu o nazwie TALKSUP® oraz specjalistycznych, odpowiednio skonstruowanych słuchawek modulujących dźwięk i przekazujących go za pomocą przewodnictwa powietrznego oraz kostnego. Podczas każdej sesji słuchowej pacjent przebywa pod czujnym okiem certyfikowanego terapeuty Tomatisa®. Po ukończeniu każdej 14 – dniowej sesji powinna nastąpić przerwa trwająca ok 4 tygodni. Przed rozpoczęciem kolejnej sesji będą przeprowadzane testy oraz wywiady aby zdefiniować powstałe zmiany.


Czego słuchamy podczas sesji słuchowych ?

Utwory muzyczne, odtwarzane podczas sesji, są to głównie fragmenty Mozarta. Są znane i cenione na całym świecie, dynamiczne i harmonijne, pasują do specjalistycznego filtrowania, stosowanego w Metodzie Tomatisa®. W programach są również odsłuchiwane walce, rymowanki oraz chorały gregoriańskie. Utwory, czasie rzeczywistym zmieniają swój tembr, tonację oraz natężenie, powodując skupienie mózgu na wychwytywaniu tychże zmian – co sprzyja usprawnianiu koncentracji. Przez cały czas treningu słuchowego, mózg jest utrzymywany w stanie podwyższonej uwagi jest to jedna przyczyn, która powoduje, że seanse Metody Tomatisa® mogą być dla pacjenta męczące.

Podczas seansów Metody Tomatisa® , dźwięki, za pośrednictwem specjalnych do tego słuchawek Tomatis® Infinite, przekazywane są drogą kostną oraz powietrzną. O przewodnictwie drogą powietrzną mówimy wtedy gdy dźwięki (wibracje) rozchodzą się w powietrzu – to tradycyjnie przekazywany dźwięk, który trafia do nas przez słuchawki umieszczone na uszach. Natomiast gdy te wibracje docierają do nas drogą kostną, mówimy wtedy o przewodnictwie kostnym – jest to naturalny sposób, w jaki słyszymy swój własny głos – poprzez kości czaszki. Dowodem na to są drgania kości czaszki w momencie, kiedy coś mówimy. Wystarczy położyć dłoń na czubek głowy i głośniej coś powiedzieć, poczujemy drgania kości czaszki. Słuchawki stosowane w Metodzie Tomatisa® zawierają specjalną słuchawkę kostną umieszczoną na szczycie pałąka, który dotyka czubka głowy.

W Metodzie Tomatisa® nazywany jest również „treningiem mięśniowym” a głównym celem jest specyficzna „gimnastyka mózgu”. Praca uszu jest zależna od kondycji mięśni kosteczek słuchowych, znajdujących się w uchu środkowym – najmniejszych mięśni w naszym ciele. Podczas sesji mięśnie uszu silnie stymulowane są do pracy.

 

Obszary zastosowania W metodzie Tomatisa:

 

 • Trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, trudności z zapamiętywaniem, percepcją)

 • Zaburzenia uwagi

 • Trudności na tle emocjonalnym – regulacja emocji

 • Regulacja aktywności mózgu

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu

 • Trudności językowe – opóźniony rozwój mowy, problemy artykulacyjne

 • Zaburzenia sensomotoryczne (napięcie mięśniowe, słaba koordynacja, zaburzenia równowagi)

 • Wspomaganie podczas nauki języków obcych

Praktyczne porady dla rodziców

 1. Oswojenie dziecka ze słuchawkami.

Na początku warto zapoznać dziecko ze sposobem działania słuchawek – można w tym celu dać je dziecku w ręce aby oswoiło się z drganiami, które występują podczas odtwarzania muzyki. Kontrast dźwiękowe mogą początkowo zaskakiwać więc warto najpierw, w ramach zabawy umówić się z dzieckiem, że będzie dawało sygnał, kiedy nastąpiła zmiana dźwięku. Najlepszym sposobem na oswojenie dziecka ze sprzętem jest zakładanie ich na swoją głowę. Widok rodzica w słuchawkach uspokoi dziecko i wzbudzi jego ciekawość. W ten sposób maluch uświadomi sobie, że taka czynność jest bezpieczna i może ją wykonywać każdy.


 1. Oswojenie z odsłuchiwaniem programów.

Podczas odsłuchiwania programów to terapeuta ma za zadanie spędzać czas z dzieckiem w taki sposób aby zainteresować je, zająć zabawą. Ważne jest zaplanowanie czasu w taki sposób aby aktywności sprawiały jak najwięcej radości. Może to być rysowanie, układanie puzzli, budowanie z klocków, zabawy z ciasto liną itp.. wszystko zgodne z oczekiwaniami i upodobaniem dziecka. Dla dziecka to sama przyjemność.


 1. Trening uwagi słuchowej:

Dzienny czas słuchania jest zależny od wieku pacjenta oraz od problemu. O czasie przeznaczanym na słuchanie decyduje specjalista. Może to być od 40 minut do 1 godz. 20 minut dziennie.


 1. Musimy pamiętać, że:

 • Należy stosować się do zaleceń terapeutycznych specjalisty prowadzącego. Jest to osoba wyspecjalizowana i przeszkolona w zakresie metody.

 • Dzięki treningom mamy szansę na nowe połączenia nerwowe, rozszerzanie ich sieci, dzięki czemu nasze półkule mózgowe lepiej ze sobą współpracują.

 • Im więcej ćwiczymy i stymulujemy, tym szybciej i sprawniej wzmacniamy połączenia nerwowe.

 • Ucho to narząd zmysłowo – ruchowy, odbiera i wysyła informacje do struktur w mózgu, zaangażowanych w funkcje ruchowe, językowe, pamięć, koncentrację i emocje.

 • Trening słuchowy jest intensywny a podtrzymywanie stymulacji pozwala uzyskać postępy. Należy przestrzegać dziennego czasu słuchania zalecanego przez specjalistę.

 • Metoda Tomatisa® jest bezpieczną metodą stymulacji neurosensorycznej i nie powoduje komplikacji w zakresie słuchu fizjologicznego.

W naszych gabinetach Stacja Reakcja w Wawrze, treningi przetwarzania słuchowego Metodą Tomatisa® przebiegają zgodnie z wszelkimi normami, pod okiem Tomatis Developpment S.A. – firmy, która dba o odpowiednie stosowanie metody.

Zapraszamy !

Zespół Stacja Reakcja