Aktualności

Jaka powinna być rzetelna diagnoza integracji sensorycznej

Fachowa diagnoza procesów integracji sensorycznej powinna być przeprowadzana przez terapeutę integracji sensorycznej, który przede wszystkim ukończył studia wyższe z zakresu: pedagogiki, psychologii, fizjoterapii, logopedii lub jest lekarzem. Ponadto specjalista powinien ukończyć dwustopniowy kurs integracji sensorycznej lub właściwe studia podyplomowe.

Diagnoza integracji sensorycznej powinna być przeprowadzana w odpowiednich warunkach, w specjalnie przygotowanym do tego gabinecie, wyposażonym w certyfikowany, bezpieczny do tego sprzęt. Bardzo istotną kwestią jest wielkość Sali, w której przeprowadzana jest diagnoza integracji sensorycznej – nie może być za duża, ani za mała – standardowo minimum 20m2, maksymalnie ok 30m2. Dobrze przeprowadzona diagnoza integracji sensorycznej opiera się specjalnych aktywnościach ruchowych, które dziecko powinno wykonać, dlatego swoboda poruszania się w przestrzeni jest tak istotna. Sala powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt podwieszany oraz naziemny, który służy terapeucie do obserwacji zachowań dziecka. W procesie diagnostycznym istotną rolę odgrywają odpowiednio dobrane zabawki i pomoce, które ułatwiają diagnozę. Oprócz tego w gabinecie powinny być m.in. hamaki, huśtawki, platformy, piłki gimnastyczne oraz zamknięta szafa ze schowanymi pozostałymi pomocami, które nie rozpraszają uwagi dziecka podczas diagnozy. Sala powinna być uporządkowana, beż jaskrawych kolorów aby nie rozpraszać dziecka.

Diagnoza integracji sensorycznej obejmuje kilka etapów. Pierwszy etap to wnikliwy wywiad z rodzicem, oparty o odpowiednio dobrane Kwestionariusze. Rodzic powinien odpowiedzieć na pytania z danych Kwestionariuszy w sposób taki, w jaki widzi swoje dziecko. Oprócz tego, terapeuta integracji sensorycznej powinien uzyskać informacje z jakim problemem przychodzi rodzic, z czym sobie dziecko nie radzi, jakie ma trudności. W konsekwencji, terapeuta SI powinien powiedzieć, czy trudności dziecka wynikają z nieprawidłowego przetwarzania bodźców sensorycznych.

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie z dzieckiem Obserwacji Klinicznej oraz Testów Południowo – Kalifornijskich – w zależności od dokładnego wieku dziecka.

Przeprowadzona diagnoza integracji sensorycznej, powinna być dokładnie opisana dla rodzica w formie raportu oraz przekazana na oddzielnym spotkaniu. Całość procesu diagnostycznego, powinien być przekazany rodzicowi oraz szczegółowo omówiony, wyniki wyjaśnione w prosty sposób. Rodzice powinni być poinformowani czy dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej czy nie oraz jakiego rodzaju są to zaburzenia. Ważnym aspektem omówienia diagnozy jest wyjaśnienie rodzicom, czy trudności dziecka, które zgłosili terapeucie, mają związek z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Po wykonaniu diagnozy, terapeuta stwierdza, czy konieczny jest udział dziecka w terapii integracji sensorycznej, podaje częstotliwość oraz zakres działań dla terapeuty prowadzącego. Jeśli wyniki diagnozy i funkcjonowanie dziecka tego wymagają, terapeuta powinien przedstawić zalecane ćwiczenia do pracy w domu tzw: „dietę sensoryczną” z dokładnym opisem. Ważną częścią jest dokładny instruktarz, jak wykonywać zalecone ćwiczenia.

Diagnoza integracji sensorycznej

Rzetelna diagnoza integracji sensorycznej powinna zawierać:

  1. Dane dziecka, dokładny wiek pacjenta.

  2. Listę narzędzi badawczych.

  3. Przyczynę zgłoszenia dziecka na diagnozę integracji sensorycznej.

  4. Wyniki Kwestionariuszy wywiadu.

  5. Szczegółowe informacje z wywiadu.

  6. Opis wykonanych Prób Obserwacji Klinicznej i Testów.

  7. Podsumowanie, wnioski zawierające określenie zaburzeń i związek z zachowaniem/trudnościami dziecka.

  8. Zalecenia ogólne, zalecenia dla terapeuty prowadzącego, zalecane ćwiczenia do domu.

       Oprócz tego, rodzic powinien mieć czas na zadanie pytań dotyczących diagnozy.

Każdy doświadczony i przeszkolony w diagnozowaniu terapeuta – diagnosta powinien trzymać się najważniejszych etapów diagnozy wymienionych w niniejszym artykule. Rodzic zawsze może dopytać o szczegóły jeszcze przed zapisaniem na dziecka na diagnozę SI, na przykład telefonicznie.

W naszych gabinetach Stacja Reakcja w Wawrze, specjaliści – diagności wykonają dla Państwa rzetelną ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej Waszego dziecka, wraz z opinią/raportem do diagnozy.

Zapraszamy do kontaktu !