STACJA REAKCJA - DIAGNOZA I TERAPIA

Naszą placówkę tworzy zespół doświadczonych terapeutów z różnych dziedzin, który łączy jeden cel – specjalistyczna
pomoc świadczona dla dzieci i młodzieży. Służyć temu ma terapia psychologiczna, neurologopedyczna,
fizjoterapeutyczna, integracji sensorycznej oraz wiele innych form wsparcia, jakie oferujemy. Każdą z nich powinna poprzedzać
wcześniejsza diagnoza. Zajmuje się nią m.in. psycholog dziecięcy, neurologopedia, terapeuta SI, których  badania uzupełniane są w miarę potrzeb
opiniami innych specjalistów np. pedagoga, fizjoterapeuty itd. Do rozpoznania trudności wykorzystujemy
też informacje o stanie zdrowia najmłodszych członków rodziny na podstawie złożonych przez rodziców zaświadczeń
lekarskich.

Wczesna diagnoza pozwala zahamować np. pogłębianie się deficytów rozwojowych i pozwala wskazać różne
rozwiązania w zakresie form wsparcia,    rozwoju i edukacji dziecka. Stanowi podstawę dalszych działań podejmowanych w stosunku do
niego oraz jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Mogą one mieć później charakter terapii psychologicznej,
logopedycznej czy innej realizowanej przez terapeutę dziecięcego.

Mieścimy się w sercu linii Otwock – Warszawa.
Dogodny dojazd komunikacją miejską: przystanek na stacji PKP Międzylesie
Dla podróżujących samochodem: posiadamy parking przed budynkiem.

Jak przygotować dziecko do wizyty u specjalisty ?

Ważne jest, aby podczas badania dziecko było zdrowe i wypoczęte. Dla jego komfortu, konieczne jest wcześniejsze poinformowanie o spotkaniu, aby dziecko nie czuło strachu i zdenerwowania wizytą. Możesz to zrobić, przychodząc kilka minut wcześniej, aby dać dziecku czas na oswojenie się z nowym otoczeniem.

Stacja Reakcja jest miejscem, w którym z pomocą terapeuty młodzież oraz młodsze dzieci mają możliwość nauczyć się lepiej radzić sobie ze
swoimi trudnościami, usprawnić swoje zdolności komunikacyjne i motoryczne czy poprawić ogólny stan psychiczny. Na wsparcie w
przezwyciężaniu różnych problemów m.in. w wychowaniu mogą także liczyć rodzice. Podczas terapii psycholog dziecięcy
pomaga zarówno im, jak i nieletnim w rozwiązywaniu sytuacji dla nich emocjonalnie trudnych. Jest również specjalistą,
którego wiedza i doświadczenie przydają się w przypadku wystąpienia u najmłodszych członków rodziny zaburzeń
rozwojowych, emocjonalnych czy zachowania. Terapeuta dla dzieci i młodzieży dostosowuje podejście do każdego wieku,
a w trakcie spotkań posługuje się zrozumiałym dla młodego człowieka językiem. W tym procesie bardzo ważne są również
udział i zaangażowanie rodziców.

Zarówno terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, jak i inne usługi – porady i konsultacje, jakie świadczymy w naszej
placówce, nastawione są na to, aby znaleźć przyczynę trudności, z którymi się zmagają i zaproponować sposób ich rozwiązania.

Po przeprowadzonych konsultacjach, konieczne mogą okazać się inne formy wsparcia jak np. integracja sensoryczna czy
Trening Umiejętności Społecznych (TUS).