STACJA REAKCJA - DIAGNOZA I TERAPIA

Naszą placówkę tworzy zespół doświadczonych terapeutów z różnych dziedzin, który łączy jeden cel – specjalistyczna
pomoc świadczona dla dzieci i młodzieży. Służyć temu ma terapia prowadzona Metodą Tomatisa lub psychologiczna, neurologopedyczna, fizjoterapeutyczna, integracji sensorycznej oraz wiele innych form wsparcia, jakie oferujemy. Każdą z nich powinna poprzedzać wcześniejsza diagnoza. Zajmuje się nią m.in. psycholog dziecięcy, neurologopedia, terapeuta SI, których  badania uzupełniane są w miarę potrzeb opiniami innych specjalistów np. pedagoga, fizjoterapeuty itd. Do rozpoznania trudności wykorzystujemy też informacje o stanie zdrowia najmłodszych członków rodziny na podstawie złożonych przez rodziców zaświadczeń lekarskich.

Wczesna diagnoza pozwala zahamować np. pogłębianie się deficytów rozwojowych i pozwala wskazać różne rozwiązania w zakresie form wsparcia, rozwoju i edukacji dziecka. Stanowi podstawę dalszych działań podejmowanych w stosunku do niego oraz jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Mogą one mieć później charakter terapii psychologicznej, logopedycznej czy innej realizowanej przez terapeutę dziecięcego.

Mieścimy się w sercu linii Otwock – Warszawa.
Dogodny dojazd komunikacją miejską: przystanek na stacji PKP Międzylesie
Dla podróżujących samochodem: posiadamy parking przed budynkiem.

Jak przygotować dziecko do wizyty u specjalisty ?

Ważne jest, aby podczas badania dziecko było zdrowe i wypoczęte. Dla jego komfortu, konieczne jest wcześniejsze poinformowanie o spotkaniu, aby dziecko nie czuło strachu i zdenerwowania wizytą. Możesz to zrobić, przychodząc kilka minut wcześniej, aby dać dziecku czas na oswojenie się z nowym otoczeniem.

Stacja Reakcja jest miejscem, w którym z pomocą terapeuty młodzież oraz młodsze dzieci mają możliwość nauczyć się lepiej radzić sobie ze swoimi trudnościami, usprawnić swoje zdolności komunikacyjne i motoryczne czy poprawić ogólny stan psychiczny. Na wsparcie w przezwyciężaniu różnych problemów m.in. w wychowaniu mogą także liczyć rodzice. Podczas terapii psycholog dziecięcy pomaga zarówno im, jak i nieletnim w rozwiązywaniu sytuacji dla nich emocjonalnie trudnych. Jest również specjalistą, którego wiedza i doświadczenie przydają się w przypadku wystąpienia u najmłodszych członków rodziny zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych czy zachowania. Terapeuta dla dzieci i młodzieży dostosowuje podejście do każdego wieku, a w trakcie spotkań posługuje się zrozumiałym dla młodego człowieka językiem. W tym procesie bardzo ważne są również udział i zaangażowanie rodziców.

Zarówno terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, jak i inne usługi – porady i konsultacje, jakie świadczymy w naszej placówce, nastawione są na to, aby znaleźć przyczynę trudności, z którymi się zmagają i zaproponować sposób ich rozwiązania.

Po przeprowadzonych konsultacjach, konieczne mogą okazać się inne formy wsparcia jak np. integracja sensoryczna czy – coraz bardziej doceniany i polecany – trening słuchowy Metodą Tomatisa.

Pytania i odpowiedzi

Czas terapii, zgodny ze standardami w zakresie przetwarzania słuchowego Metodą Tomatisa, powinien trwać trzy sesje po 14 dni. Optymalny czas dziennego programu słuchowego to 1,5 godziny. Pomiędzy każdą sesją zalecana jest 4-8 tygodniowa przerwa w celu regulacji układu nerwowego, przyswajania efektów Metody. Po każdej przerwie odbywają się rozmowy, konsultacje, testy, które poprzedzają następną sesję programu przetwarzania słuchowego.

Przetwarzanie słuchowe Metodą Tomatisa jest nieszkodliwe, nie wywołuje żadnych trwałych skutków ubocznych. To terapia pedagogiczna, której nie można mylić z leczeniem, jest całkowicie bezpieczna dla dzieci jak i osób dorosłych. Certyfikowani terapeuci posiadają wiedzę z zakresu fizjologii i funkcjonowania m. in. układu słuchowego. Przed przystąpieniem do sesji słuchowych przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z pacjentem / rodzicem aby między innymi wyłonić ewentualne przeciwwskazania, dopasować łagodny, najbardziej bezpieczny  program.

Integracja sensoryczna dziecka ma swój początek w łonie matki i trwa do około 7 roku życia. Jest to bardzo ważny wiek dla rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Niewykształcenie w tym wieku pewnych elementów z zakresu integracji sensorycznej, może prowadzić do poważnych trudności w przyszłym funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka. Dlatego tak ważne jest wczesne wychwytywanie niepokojących sygnałów i konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej.

Terapia integracji sensorycznej to zestaw indywidualnie dobranych  ćwiczeń i zabaw. Mają one na celu wywołanie określonych reakcji zmysłowych, a tym samym poprawę organizacji wrażeń sensorycznych. Terapia SI prowadzona jest przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie przygotowanych salach z wykorzystaniem pomocy sensorycznych. Celem terapii SI jest kontrolowanie stymulacji wszystkich układów sensorycznych, co skutkuje poprawą funkcji w sferze emocjonalnej i motorycznej.